SUNTECH - PRULIN #1

SUNTECH - PRULIN #1.

CEEแปเหล็กกล้ากำลังสูง SUNTECH รูปตัว C และตัว Z ของ บบริษัท ซันเทคสตีลเวิคส์ จำกัด (มหาชน) เป็นนวัตกรรมใหม่ที่สามารถตอบสนองงานโครงเคร่าเหล็กหรืองานแปหลังคาที่มีความแม่นยำสูง น้ำหนักเบา แต่มีความแข็งแรงสูงสามารถติดตั้งได้สะดวกรวดเร็ว ประหยัดเวลา รวมทั้งสามารถลดต้นทุนได้มากเมื่อเปรียบเทียบกับงานแปเหล็กทั่วไปตามท้องตลาด ด้วยลักษณะอันโดดเด่นคือ

1. ผลิตจากเหล็กกล้ากำลังสูง ที่มีค่า Minimum Yield Strength 450 MPa
2. ผลิตได้ตามความยาวที่ต้องการ ความสูงแปมีตั้งแต่ 75 มม. ถึง 300 มม.
3. สามารถใช้ได้ทั้งระบบเชื่อมและระบบน็อตยึด
4. สามารถออกแบบเจาะรู เพื่อใช้เป็นโครงสร้างแบบ PEB ได้
5. มีให้เลือกทั้งแบบเคลือบสังกะสี (Galvanized Z275) และแบบเคลือบซุปเปอร์ไดม่า (SuperDyma K18)

ลักษณะการใช้งาน
  •  แป SUNTECH รูปตัว C แบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ แบบที่มีปีกเท่ากันทั้งสองข้างเหมาะสำหรับการวางพาดช่วงเดี่ยว หรือวางพาดต่อเนื่องกันหลายช่วงโดยให้ปลายของแต่ละท่อนวางชิดกันและตั้งอยู่บนจุดรองรับ สามารถเชื่อมหรือยึดโดยใช้น็อตได้เหมาะสำหรับใช้ทำแปหลังคาหรือโครงเคร่าผนังทั่วๆไป และแบบที่มีปีกด้านหนึ่งกว้างกว่าอีกด้านหนึ่งเล็กน้อย เพื่อใช้ประกบเป็นรูปกล่องสี่เหลี่ยมเมื่อต้องการที่จะทำเป็นเสาหรือจันทันติดต่อ บริษัท ซันเทคสตีลเวิคส์ จำกัด (มหาชน) Tel : (034) 825096-100