SUNTECH - BOLT TYPE SP-720

SUNTECH - BOLT    TYPE SP-720.

BOLT TYPE SP-720จุดเด่น SP-720
 
  • เหมาะสำหรับหลังคาที่มีมุมลาดเอียงตั้งแต่ 2 องศาขึ้นไป หรือประมาณ 1 ต่อ 30 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความยาวของแผ่น และปริมาณการรับน้ำฝน 
  • สันลอนสูง 40 มม. ความกว้างใช้งาน 720 มม. ช่วยเพิ่มการรับปริมาณน้ำฝนและความแข็งแกร่งให้แก่โครงสร้าง 
  • ระบบติดตั้ง เลือกได้ทั้ง 3 แบบ คือ แบบยิงสกรู แบบคลิปล็อค หรือ แบบยิงสกรูและมีฝาปิดหัวสกรู (BOLT & CAP) 
  • ระบบ BOLT & CAP เป็นระบบติดตั้งที่ดีที่สุด เนื่องจากสามารถแก้ปัญหารั่วซึมที่หัวสกรูที่เกิดจากการยิงสกรู และแก้ปัญหาแผ่นหลังคาปลิว ที่เกิดจากแผ่นที่ใช้ขาคลิปล็อค 
  • สามารถใช้แผ่นเปลือย หรือฉีดพ่นฉนวน PU FOAM แบบสำเร็จรูปได้ โดยใช้เครื่องจักร CNC แบบ CONTINUOUS อันทันสมัยในการควบคุมความหนา และความหนาแน่นของ PU FOAM ได้อย่างสม่ำเสมอ 
  • PU FOAM ที่ฉีดติดแน่นเป็นเนื้อเดียวกัน ไม่ลามไฟและสามารถป้องกันความร้อนและเสียงได้ดี ติดตั้งสะดวก สำเร็จในขั้นตอนเดียว ผิวหน้าถูกห่อหุ้มด้วยวัสดุปิดทับ (FACING SHEET) เพื่อป้องกันการหลุดล่อน และการเสื่อมสภาพของ PU FOAM 
  • FACING SHEET มีให้เลือกทั้ง ALUMINUM FOIL, PVC SHEET และMETAL SHEET 

รัศมีการดัดโค้งแผ่นเปลือยไม่มี PU FOAM 
  • แผ่นหลังคาโค้งธรรมชาติ (SPRUNG CURVED ROOFING ) รัศมีความโค้ง แบบคว่ำ ต่ำสุด 50 เมตร
  • แผ่นหลังคาปั๊มโค้ง (CRIMP CURVED ROOFING) รัศมีปั๊มโค้งแบบคว่ำ ต่ำสุด 500 มิลลิเมตร แบบหงายต่ำสุด 500 มิลลิเมตรติดต่อ บริษัท ซันเทคสตีลเวิคส์ จำกัด (มหาชน) Tel : (034) 825096-100