SUNTECH - BOLT TYPE SP-30

SUNTECH - BOLT TYPE SP-30.

BOLT TYPE SP-30จุดเด่น SP-30
 
  • เหมาะสำหรับหลังคาที่มีมุมลาดเอียงตั้งแต่ 3 องศาขึ้นไป หรือประมาณ 1 ต่อ 20 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความยาวของแผ่น และปริมาณการรับน้ำฝน
  • สันลอนสูง 30 มม. ความกว้างใช้งาน 720 มม. สามารถต่อแผ่นได้โดยที่รอยต่อแผ่นดูสวยงามและแนบสนิท
  • สามารถใช้เป็นแผ่นเปลือยหรือฉีดพ่นฉนวน PU FOAM แบบสำเร็จรูปได้ โดยใช้เครื่องจักร CNC แบบ CONTINUOUS อันทันสมัย ในการควบคุม ความหนา และความหนาแน่น ของ PU FOAM ได้อย่างสม่ำเสมอ
  • PU FOAM ที่ฉีดติดแน่นเป็นเนื้อเดียวกัน ไม่ลามไฟและสามารถลดความร้อน และเสียงได้ดี ติดตั้งสะดวก สำเร็จในขั้นตอนเดียว ผิวหน้าถูกห่อหุ้มด้วยวัสดุปิดทับ (FACING SHEET) เพื่อป้องกันการหลุดร่อน และการเสื่อมสภาพของ PU FOAM

รัศมีการดัดโค้งแผ่นเปลือยไม่มี PU FOAM
  • แผ่นหลังคาโค้งธรรมชาติ (SPRUNG CURVED ROOFING) รัศมีความโค้งแบบคว่ำ ต่ำสุด 35 เมตร
  • แผ่นหลังคาปั๊มโค้ง (CRIMP CURVED ROOFING) รัศมีปั๊มโค้งแบบคว่ำ ต่ำสุด 250 มิลลิเมตรติดต่อ ซันเทครูฟ Tel : (034) 825096-100