SUNTECH - BOLT TYPE TD-735

SUNTECH - BOLT TYPE TD-735.

BOLT TYPE TD-735จุดเด่น TD – 735  
  • เหมาะสำหรับหลังคาที่มีมุมลาดเอียงตั้งแต่ 3 องศาขึ้นไป หรือประมาณ 1 ต่อ 20 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความยาวแผ่นและปริมาณการับน้ำฝน รวมทั้งการติดตั้งต้องตรวจเช็คดูให้แน่ใจว่าแนวแปได้ระดับ อยู่ในระนาบ และรางน้ำสามารถระบายน้ำฝนได้โดยไม่ติดขัด
  • สันลอนสูง 29 มม. ช่วยเพิ่มการรับปริมาณน้ำฝน และเพิ่มความแข็งแกร่งให้แก่โครงสร้าง 
  • บริเวณซ้อนทับของลอนหลังคา มีร่องดักน้ำ และคิ้วกันน้ำย้อนตลอดความยาวแผ่น ซึ่งช่วยป้องกันการดูดน้ำโดยสูญญากาศและป้องกันการรั่วซึ้มของน้ำฝนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  • ข้างลอนตัวเมียที่ถูกประกบ ปลายแผ่นวางบนแป ทำให้มีความแข็งแรงในแนวซ้อนทับของหลังคา 
  • สามารถดัดโค้งตามโครงสร้างได้

รัศมีการดัดโค้ง 
  • แผ่นหลังคาโค้งธรรมชาติ (SPRUNG CURVED ROOFING) รัศมีความโค้ง แบบคว่ำ ต่ำสุด 35 เมตร 
  • แผ่นหลังคาปั๊มโค้ง (CRIMP CURVED ROOFING) รัศมีปั๊มโค้งแบบคว่ำ ต่ำสุด 200 มิลลิเมตร.ติดต่อ ซันเทครูฟ Tel : (034) 825096-100