SUNTECH - BOLT TYPE S-740

SUNTECH - BOLT TYPE S-740.

BOLT TYPE S-740จุดเด่น S-740 
 
  • เหมาะสำหรับหลังคาที่มีมุมลาดเอียงตั้งแต่ 4 องศาขึ้นไป หรือประมาณ 1 ต่อ 15 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความยาวของแผ่น และปริมาณการรับน้ำฝน รวมทั้งการติดตั้งต้องตรวจเช็คให้แน่ใจว่าแนวแปได้ระดับอยู่ในระนาบ และรางน้ำสามารถระบายน้ำฝนได้โดยไม่ติดขัด 
  • บริเวณซ้อนทับของลอนหลังคา (Side – Lap) มีร่องดักน้ำ และคิ้วกันน้ำย้อนตลอดความยาวแผ่น ซึ่งช่วยป้องกันการดูดน้ำโดยสูญญากาศ (VACUUM) และป้องกันการรั่วซึ่มของน้ำฝนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  • สามารถดัดโค้งตามโครงสร้างได้
รัศมีการดัดโค้ง 
  • แผ่นหลังคาโค้งธรรมชาติ (SPRUNG CURVED ROOFING ) รัศมีความโค้งแบบคว่ำ ต่ำสุด 35 เมตร 
  • แผ่นหลังคาปั๊มโค้ง (CRIMP CURVED ROOFING) รัศมีปั๊มโค้งแบบคว่ำ ต่ำสุด 250 มม.ติดต่อ ซันเทครูฟ Tel : (034) 825096-100