SUNTECH - BOLT TYPE S-750

SUNTECH - BOLT TYPE S-750.

BOLT TYPE S-750จุดเด่น S-750
 
  • เหมาะสำหรับหลังคา ที่มีมุมลาดเอียงตั้งแต่ 2 องศาขึ้นไป หรือประมาณ 1 ต่อ 30 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความยาวของแผ่น และปริมาณการรับน้ำฝน รวมทั้งการติดตั้งต้องตรวจเช็คให้แน่ใจว่าแนวแปได้ระดับอยู่ในระนาบ และรางน้ำสามารถระบายน้ำฝนได้ดีไม่ติดขัด
  • สันลอนสูง 38 มม. ช่วยเพิ่มการรับปริมาณน้ำฝนได้โดยไม่ติดขัด
  • สามารถดัดโค้งตามโครงสร้างได้ทั้งแบบคว่ำและแบบหงาย
รัศมีการดัดโค้ง
  • แผ่นหลังคาโค้งธรรมชาติ (SPRUNG CURVED ROOFING) รัศมีความโค้งแบบคว่ำ ต่ำสุด 50 เมตร
  • แผ่นหลังคาปั๊มโค้ง (CRIMP CURVED ROOFING) รัศมีปั๊มโค้งแบบคว่ำ ต่ำสุด 250 มม.แบบหงายต่ำสุด 250 มม.ติดต่อ ซันเทครูฟ Tel : (034) 825096-100