BOLT TYPE S-760

SUNTECH - BOLT TYPE S-760.

BOLT TYPE S-760จุดเด่น S – 760 
 
  • เหมาะสำหรับหลังคาที่มีมุมลาดเอียงตั้งแต่ 5 องศาขึ้นไป หรือประมาณ 1 ต่อ 12 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความยาวของแผ่น และปริมาณการรับน้ำฝน รวมทั้งการติดตั้งต้องตรวจเช็คให้แน่ใจว่าแนวแปได้ระดับอยู่ในระนาบ และรางน้ำสามารถระบายน้ำฝนได้โดยไม่ติดขัด 
  • บริเวณซ้อนทับของลอนหลังคา (Side – Lap) มีร่องดักน้ำ และคิ้วกันน้ำย้อนตลอดความยาวแผ่น ซึ่งช่วยป้องกันการดูดน้ำโดยสูญญากาศ (VACUUM) และป้องกันการรั่วซึม 
  • ข้างลอนตัวเมียที่ถูกประกบ ปลายแผ่นวางบนแป ทำให้มีความแข็งแรงในแนวซ้อนทับของลอนหลังคา 
  • สามารถดัดโค้งตามโครงสร้างได้ทั้งแบบคว่ำและแบบหงาย

รัศมีการดัดโค้ง
  • แผ่นหลังคาโค้งธรรมชาติ (SPRUNG CURVED ROOFING) รัศมีความโค้งแบบคว่ำ ต่ำสุด 32 เมตร  
  • แผ่นหลังคาปั๊มโค้ง (CRIMP CURVED ROOFING) รัศมีปั๊มโค้งแบบคว่ำ ต่ำสุด 200 มม. แบบหงายต่ำสุด 200 มม.ติดต่อ ซันเทครูฟ Tel : (034) 825096-100