SUNTECH - BOTLESS TYPE KL-690

SUNTECH - BOTLESS TYPE KL-690.

BOTLESS TYPE KL-690จุดเด่น KL – 690
 
  • เหมาะสำหรับหลังคาที่มีมุมลาดเอียงตั้งแต่ 2 องศาขึ้นไป หรือประมาณ 1 ต่อ 30 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความยาวของแผ่น และปริมาณการรับน้ำฝน รวมทั้งการติดตั้งต้องตรวจเช็คให้แน่ใจว่าแนวแปได้ระดับอยู่ในระนาบ และรางน้ำสามารถระบายน้ำฝนได้โดยไม่ติดขัด 
  • สันลอนสูง 38 มม. ช่วยเพิ่มการรับปริมาณน้ำฝนและความแข็งแกร่งให้แก่โครงสร้าง
  • ป้องกันการรั่วซึมของน้ำฝนได้ดีที่สุด เนื่องจากการติดตั้งไม่ได้ใช้สกรูยึดบนแผ่นหลังคาแต่ใช้ระบบยึดแผ่นแบบคลิปล็อค 
  • สามารถดัดโค้งตามโครงสร้างได้ทั้งแบบคว่ำและแบบหงาย 

รัศมีการดัดโค้ง 
  • แผ่นหลังคาโค้งธรรมชาติ (SPRUNG ROOFING ) รัศมีความโค้งแบบคว่ำ ต่ำสุด 50 เมตร 
  • แผ่นหลังคาปั๊มโค้ง (CRIMP CURVED ROOFING) รัศมีปั๊มโค้งแบบคว่ำ ต่ำสุด 500 มม. แบบหงายต่ำสุด 500 มม.ติดต่อ ซันเทครูฟ Tel : (034) 825096-100