การขนส่ง

 SUNTECH  จะวางแผ่นซ้อนกัน โดยใน 1 กองจะมีความสูงประมาณ 1.20 - 1.60 เมตร ดังนั้นรถที่จะทำการขนส่งควรมีคอก รั้ว  เพื่อป้องกันแผ่นล้มเอียง และมีสายรัดผ้าใบ ความยาวสูงสุดที่ขนส่งได้ คือ 27 เมตร

SUNTECH Cooling Roof จะวางแผ่นซ้อนกัน โดยใน 1 กองจะมีความสูงประมาณ 1.20 – 1.60 เมตร ดังนั้น รถที่จะทำการขนส่งควรมีคอก รั้ว หรือ เสาเสียบข้าง เพื่อป้องกัน แผ่นล้มเอียง และมีสายรัดผ้าใบเป็นช่วงๆ โดยในแต่ละช่วงไม่ควรเกิน 2 เมตร ความยาวสูงสุดที่สามารถขนส่งได้ คือ 27 เมตร